Hoppa till sidans innehåll

Ansök om medlemskap


På denna sida kan du ansöka om medlemskap i Svenska Flygsportförbundet (FSF).

Din förening måste också vara med i ett av FSF:s grenförbund, därför kommer er ansökan även tillställas det/de grenförbund vars verksamhet ni bedriver.

Vid insändande av årsmötesprotokoll som styrker er förenings beslut om att ansöka om medlemskap ska även en medlemsförteckning bifogas.

På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening.
Idrottsförening
Finns föreningen sedan tidigare söker du fram den genom att fylla i dess organisationsnummer eller RF-nummer i sökfälten.
Det giro ni anger måste vara föreningstecknat med rätt föreningsnamn. Ni kan söka på Bankgiro och på Plusgiro för att se hur ert giro är tecknat.
Bankgiro Plusgiro
Ordförande i föreningen
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Kassör i föreningen
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Idrottsansvarig
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Signera och skicka in
Om föreningen har fler än en (1) behörig firmatecknare, fyll i övriga namn på behöriga firmatecknare i stadgarna som bifogas enligt ovan.
Förbindelse
Genom medlemskap i SF [och därmed även RF] förbinder sig föreningar att för sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.

Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Box 7819
103 96 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 10 476 54 71
E-post: This is a mailto link