Hoppa till sidans innehåll

Ansök om medlemskap


På denna sida kan du ansöka om medlemskap i Svenska Flygsportförbundet (FSF).

Din förening måste också vara med i ett av FSF:s grenförbund, därför kommer er ansökan även tillställas det/de grenförbund vars verksamhet ni bedriver.

Vid insändande av årsmötesprotokoll som styrker er förenings beslut om att ansöka om medlemskap ska även en medlemsförteckning bifogas.

På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om organisationsnummer saknas kommer Riksidrottsförbundet med nedanstående uppgifter att ansöka om ett organisationsnummer för föreningen.
Idrottsförening
Är din förening redan ansluten inom idrotten och du vill söka inträde i ytterligare ett förbund, söker du fram din förening genom att ange org-nummer eller RF-nummer nedan och klickar på förstoringsglaset.
Det giro ni anger måste vara föreningstecknat med rätt föreningsnamn. Ni kan söka på Bankgiro och på Plusgiro för att se hur ert giro är tecknat.
Bankgiro Plusgiro
Ordförande i föreningen
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Kassör i föreningen
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Idrottsansvarig
Idrottsansvarig är den person som är ansvarig/kontaktperson för just den idrotten i föreningen t.ex. Handboll. Om föreningens verksamhet består av flera idrotter bör föreningen ha en Idrottsansvarig per idrott.
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Ladda upp Ändra Ta bort
Ladda upp Ändra Ta bort
Ladda upp Ändra Ta bort
Signera och skicka in
Om föreningen har fler än en (1) behörig firmatecknare, fyll i övriga namn på behöriga firmatecknare i stadgarna som bifogas enligt ovan.
Förbindelse
Genom medlemskap i SF (och därmed anslutning till RF) förbinder sig förening att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.

Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Box 7819
103 96 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 10 476 54 71
E-post: This is a mailto link