Hoppa till sidans innehåll

Nystart för arbetet för flygfält i stockholmsområdet

26 OKT 2017 17:33
Tre viktiga aktörer samlades 25 oktober för att ge arbetet med att hitta eller skapa ett nytt sportflygfält i stockholmsområdet en nystart.
  • Uppdaterad: 25 FEB 2018 00:07

Huvudstadslänet står i praktiken utan sportflygfält. Sedan nedläggningarna av flygfälten i Tullinge och Barkarby, bägge tidigare flygflottiljer, så har möjligheterna att härbärgera ett sportflygplan i länet radikalt begränsats. Två flygfält återstår. Det ena (Norrtälje) ligger i länets ytterkant och det andra (Skå Edeby) drivs av en flygplatsförening som inte tar emot fler hyresgäster. Utanför länet finns alternativ som kräver sju mils resa enkel väg eller mer.

Mycket arbete har lagts ned på att hitta en ny lokalisering, men det har ständigt kört fast av olika anledningar. En slutsats som kan dras är att när arbetet drevs av offentliga organisationer, bl.a. Kommunförbundet Stockholms län (Läs rapporten här) så blev ambitionerna för höga. Någon ny ”allmänflygplats” är svår att finna plats till i en region där bostadsområden och handelsplatser kläms in med skohorn mellan befintlig bebyggelse och grönområden. Vad flygsporten behöver är heller ingen ny ”flygplats” med instrumentinflygning och 1600-metersbana, utan ett mysigt sportflygfält lagom stort att kunna fungera som klubbfält för motorflyg och gärna även andra grenar inom flygsportfamiljen.

En arbetsgrupp inom det som återstår av tidigare Barkarby Flygklubb har arbetat oförtröttligt med att hitta möjliga lokaliseringar. Det har varit en resa bland möjligheter och blindskär, där politiker och markägare ibland varit positiva, ibland gjort helt om och visat kalla handen.

Flyg är idrott

Vi har här i tidigare artiklar rapporterat om det arbete för regional samverkan kring idrottsplatser som pågår inom landstinget, kommunerna och Stockholmsidrotten. Tre områden prioriteras, och ett av dem är idrotter med särskilda krav på lokalisering, t.ex. motorsport, flygsport, alpina sporter, skytte och segling.

Stockholms Flygsportförbund har deltagit aktivt i Stockholmsidrottens arbete med anläggningsfrågor under en lång rad år, och fått stor förståelse för flygsportens behov. Genom att på flera nivåer vårda våra kontakter med Stockholmsidrotten kan vi nu räkna dem som en partner. Genom att även delta i ovan nämnda arbete för regional samverkan har vi sakta men säkert öppnat nya vägar att att övertyga länets beslutsfattare om vad en flygsportanläggning kan bidra med till lokalsamhället. En ny samtalsyta har skapats med kommunerna i Stockholms län, som möjligen skulle kunna bidra till att bryta dödläget när det gäller ersättning för de nedlagda sportflygfälten.

Men innan några nya initiativ tas måste flygsporten göra läxan och samla de egna krafterna för att gemensamt kunna presentera prioriteringar och förslag. Det dokument ”Flygsportens prioriteringar i Stockholm” som styrelsen för Stockholms Flygsportförbund antog tidigare i år, var en start. Nu ville vi höja detaljeringsgraden, och få med alla aktörer inom familjen.

Kraftsamling 

Därför kallade Stockholms Flygsportförbund till ett möte 25 oktober. Inbjudna var främst KSAK/Motorflygförbundets nye generalsekreterare Lars-Christer Andersson och den nämnda arbetsgruppen inom tid. Barkarby Flygklubb  Uppgiften för mötet var att diskutera lokalisering och finansiering av ett nytt eller utvecklat befintligt sportflygfält i Stockholms län. Genom att kraftsamla var tanken att vi med den gemensamma kompetensen skulle kunna hitta en minsta gemensam nämnare, ett prioriterat realistiskt förslag som vi skulle kunna stå bakom allihop, för de fortsatta påtryckningarna från Stockholms Flygsportförbund och övriga aktörer.

Och glädjande nog gick det alldeles utmärkt.

Flygsportförbundets generalsekreterare Lars Ekstedt, som även är ledamot i Stockholms Flygsportförbunds styrelse, inledde med en väldigt talande ”anslagstavla” i form av en flygkarta med nålar i olika färger för de flygklubbar av olika slag, flygställen och tänkbara lokaliseringar av nytt flygfält som finns i Mälardalen. De tänkbara lokaliseringarna byggde i huvudsak på Barkarby-gruppens bruttolista, klubbnålarna på Flygsportförbundets egen medlemsförteckning.

Därefter vidtog en diskussion av vad som krävs av ett blivande flygfält. Banlängd, ytskikt, tillgänglighet och luftrum tillhörde det som dryftades. Exempel på vad vi kom fram till är att en hårdgjord landningsbana är en viktig förutsättning.

Flygcenter för flera grenar

Alla var överens om den framgångsfaktor som skulle vinnas av att fler flygsportgrenar skulle kunna få plats. Primärt gäller det motorflyg, men även t.ex. segelflyg skulle ha nytta av ett ”vinterfält” både för träningar i trafikvarvet och för kortare avstånd till verkstad och utbildningslokaler som idag är belägna långt utanför länsgränsen. Segelflyget saknar ju en arena i Stockholms län sedan Skarpnäck lades ned och Stockhoms Segelflygklubb utlokaliserades till Enköping. Även skärm- och hängflyg skulle kunna vara intresserade av en fält som ersättning eller komplement till Barkarby som inte är direkt hotat men som störs av tre stora infrastrukturprojekt (Barkarbystaden, Förbifarten och nya tunnelbanan).

Möjligheten med caféverksamhet, flygdagar och möjlig samlokalisering med samhällsviktiga flygverksamheter nämndes också.

Efter lång diskussion kunde flagga efter flagga plockas bort från kartan, och kvar återstod till slut två tänkbara lokaliseringar som de församlade kunde enas om som mest lämpliga och realistiska. Vi får återkomma till vilka de ställena är lite senare. Det viktiga nu är att det finns en samsyn mellan de viktiga spelarna, och vi kan börja bli mer konkreta i vårt arbete.

Vi tackar de inbjudna deltagarna, förutom KSAK och Barkarby-gruppen även Björn Svedemar som är skärmflygare och konsult med stor erfarenhet av komplicerade infrastrukturprojekt.

Skribent: Björn Hårdstedt


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Stockholms FSF
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: 0706682720
E-post: stockholm@flygsport....

Se all info