Hoppa till sidans innehåll
Foto: O.T. Vinschlina

Se upp för vinschlinan

31 OKT 2013 18:37
Lördagen den 12 oktober i år skedde en allvarlig incident i luften över det lilla flygfältet i Härkeberga nära Enköping där skärmflygare startar på helgerna. Ett sportflygplan på väg från Västerås mot Uppsala passerade rakt över flygfältet, under en skärmflygare som höll på att vinschas upp, och var ytterst nära (mindre än 5 meter) att kollidera med vinschlinan. Den här artikeln försöker förklara hur det kunde hända, hur de inblandade hanterat det inträffade, och vad som nu görs, bland annat av Stockholms Flygsportförbund, för att det inte ska hända igen.
  • Skapad: 31 OKT 2013 18:37

Härkeberga är ett litet privat flygfält nordost om Enköping. Fenix Skärmflygklubb har hållit till där sedan 2007. Härkeberga är inte utmärkt på flygkartor, och så är det ju med de flesta skärmflygfält – de är ofta inte ens ett flygfält, utan en åker som hyrs av en bonde. I området runt Härkeberga förekommer en hel del flygtrafik, både sportflygplan och trafik till Arlanda.

VFR — att se och ses

Många som läser denna text är nog bekant med grundläggande regler för hur flygfarkoster ska undvika att komma för nära varandra. Men för övriga förklarar vi så det blir begripligt. Den luft där skärmflygare rör sig, den luft som inte används av trafikflygplan (som navigerar med radar, transpondrar och andra elektroniska instrument) kallas G-luft. I G-luften navigerar man enligt visuella flygregler (VFR). Man ska se och ses. Man kan likna det vid att köra snöskoter på ett fjäll eller båt på en sjö – det finns inga vägmarkeringar eller skyltar som anger en exakt färdväg, utan man får helt enkelt se sig för.

Det har aldrig funnits någon oro för att passerande flygplan inte ska se skärmflygarna. Tvärtom – Fenix har täta kontakter med till exempel segelflygklubben på Långtora flygfält en halmil norrut, och det händer att skärmflygare och segelflygare cirklar tillsammans i samma termikblåsa, tjoar och vinkar till varandra. Motorflygare som passerar känner till fältet och vinkar ibland med vingarna.

Fenix har, liksom andra skärm- och segelflygklubbar i området, avtal med ledningen för flygterminalområdet över Stockholm (ATCC) om tillgång till flygsportsektorerna i Stockholms terminalområde (TMA). När sektorerna öppnas förvandlas den kontrollerade luften tillfälligt till G-luft och hålls fria från flygplan som inte kan flyga enligt VFR-regler. Friflygarna kan då ta sig nästan 2 kilometer upp i luften. Det har aldrig förekommit några incidenter i dessa sektorer, och man kan nog konstatera att svenska skärmflygare överlag samsas väl med övrig VFR-trafik. Det finns inga kända kollisionsincidenter mellan skärmflygare och andra flygfarkoster.

Vinschlinan inget okänt problem

Däremot har det tidigare förekommit att flygplan kommit för nära en vinschlina. År 2000 skedde en sådan incident över Malmby flygfält som Fenix då använde, med två Viggenplan från F16 i Uppsala inblandade. Det har också inträffat att en helikopter kapat en vinschlina med sin huvudrotor i samband med en flyguppvisning.

Problemet är alltså vinschlinan, som normalt aldrig befinner sig högre än 600 meter innan den kopplas loss och vevas in. Om man inte vet vad vinschning är för något, eller att vinschning förekommer på en plats, kan man inte förväntas förstå att det är ett olämpligt ställe att passera med ett flygplan på låg höjd.

Efter händelsen över Malmby i maj 2000 kontaktade Fenix ett antal myndigheter och organisationer och påtalade risken med att flygplan kan krocka med vinschlinan. F16 tog det inträffade på allvar och lade om sina rutiner, men från vare sig dåvarande Luftfartsinspektionen (nuvarande Transportstyrelsens luftfartsenhet) eller motorflygets organisationer fick vi någon reaktion. Skärmflygklubbens förslag att platser där vinschning förekommer skulle märkas ut på flygkartorna hamnade i papperskorgen.

Det var väldigt frustrerande att inte bli tagna på allvar, särskilt som skärmflyget samtidigt drabbas av många hinder och inskränkningar med hänvisning till påstådda olycksrisker, med händelseförlopp som känns teoretiskt konstruerade och bevisligen oändligt mycket mindre sannolika än en vinschline-kollision.

Incidenten över Härkeberga

Nu till det som hände över Härkeberga lördagen den 12 oktober. Flygplanet, en MFI som en gång användes av Carl Gustaf von Rosen för att matbomba Etiopien, kom västerifrån och passerade rakt över flygfältet på 1 000 fot, 50 meter under en skärmflygare som höll på att vinschas upp. Avståndet mellan flygplanet och vinschlinan kan på den film som skärmflygpilotens hjälmkamera tog uppskattas till mindre än 5 meter (filmen finns på YouTube).

Vad som hänt om flygplanet krockat med linan vet ingen, man kan bara gissa. I bästa fall hade linan brustit och vare sig flygplan eller skärmflygare påverkats. I värsta fall hade det kunna bli ett allvarligt haveri. Vinschlinan är oerhört seg och kan lätt såga igenom delar av en flygplansvinge. Risk hade funnits att flygplanet skadats så allvarligt att det blivit flugodugligt. Skärmflygaren har sin nödskärm, men man kan också tänka sig ett förlopp där piloten kastas runt och hamnar i huvudkalotten i fritt fall.

När flygplanet identifierats kontaktades Västerås Flygklubb där det var stationerat, och klubbens ledning sökte piloten. Samtidigt tog Västerås Flygklubb ett snabbt initiativ att informera sina medlemmar om Härkeberga och vinschlinor.

Media exploderar

Under söndagen blev det ganska stor uppmärksamhet både i massmedia och i sociala media. Aftonbladet toppade sin nätbilaga med nyheten, och ett reportage med hjälmkamerafilmen och intervjuer. Expressen lade också ut nyheten med film under söndagen. På måndagen körde Aftonbladet en helsida i sin tryckta riksupplaga.

Under måndagen uppmärksammade SVT:s regionala redaktion ABC händelsen och följde upp med ett inslag som delvis var filmat på Härkeberga. Inslaget gick även i Rapports rikssändning. Reportaget gav en korrekt och begriplig bild av vad som hänt.

På måndagen fick Fenix tag i piloten på telefon. Han bekräftade det vi hade på känn: han hade aldrig sett vare sig skärmflygaren eller linan. Att inte se en skärmflygare på nästan rakt mötande kurs kan tyckas konstigt, särskilt som skärmflygvingen under vinschning är extra väl projicerad rakt mot flygplanet. Flygplanspiloten har dock inte gjort något formellt fel, och rutten rakt över fältet på 1000 fot var ett naturligt val för den sträcka han flög. Han hade ingen kunskap om att det förekommer skärmflygning på platsen, eller att skärmflygare startar med vinsch.

Myndighets- och organisationskontakter

På måndagen dag eskalerade vi ärendet och ringde, nu i egenskap av Stockholms Flygsportförbund, till motorflygarnas organisation KSAK och Transportstyrelsens luftfartsenhet, för samråd om bästa väg framåt.

På Transportstyrelsen fick vi tag på skärmflygets kontaktperson in i myndigheten. Hon hade redan blivit informerad (och intervjuad i SVT-reportaget) och höll med om att något borde göras. Vi redogjorde för de alternativ vi själva föreslagit redan för 13 år sedan, och blev lovade att Transportstyrelsen skulle titta ordentligt på frågan denna gång. Det kändes som ett bra samtal med myndigheten. KSAK var också bekymrade, och bidrog till att sprida nyheten bland motorflygarna i sociala media under veckan som följde.

Och nu började tankearbetet. Det finns flera sätt att på flygkartor märka ut platser som luftfarten ska undvika eller passera med särskild uppmärksamhet. Frågan är vilket som passar bäst för att markera platser där vinschlinor kan finnas.

Airspace_areas_550

I Danmark markeras segelflygfält och hängflygfält med en särskilt symbol som verkar ha sitt ursprung i USA. Flygfält kan anmäla sig till danska Trafikstyrelsen och komma med på de kartor som myndigheten publicerar (i Sverige krävs att man betalar för en s.k. platsindikator). I Tyskland finns liknande symboler på kartorna.

Legend_VFR-GPS_550

På kartorna från det kända amerikanska förlaget Jeppesen (som ägs av Boeing) finns ytterligare symboler som har med vinschning att göra.

Problemet med dessa symboler är att de inte verkar finnas standardiserade i något av de internationella regelverken, i första hand ICAO. Vi har heller inte, trots många telefonsamtal, hittat en enda person på vare sig Transportstyrelsen eller Lfv som känner till dem. Därför är det oklart när och hur dessa symboler skulle kunna användas i Sverige, när luftfartsbyråkratins kvarnar malt klart.

Så vad finns då istället färdigt, som man skulle kunna använda? Som snabbt skulle kunna vara ”up and running”, utan byråkratiska långbänkar?

I flygbibeln AIP finns tre slags navigationsvarningar, av vilka två i praktiken används i Sverige. Det vanligaste kallas Restriktionsområde (R-område) och är ett område där flygning i princip är förbjuden. Det finns ett hundratal R-områden i Sverige, vanligtvis över skjutfält, fängelser och nationalparker, men även över till exempel kungafamiljens bostäder. Men det blir lite konstigt att flygning skulle vara förbjuden på ett flygställe, så R-område verkar inte särskilt lämpligt.

Farligt område?

Den återstående navigationsvarningen, som faktiskt verkar som klippt och skuren för ändamålet, kallas ”Farligt område”, eller D-område efter det engelska namnet Danger area. Enligt AIP är D-områden till för att ”…skydda luftfartyg från risker till följd av skjutning från marken och från luften, bombfällning, sprängning, målbogsering och annan för luftfart farlig verksamhet.” Parallellen mellan den långa lina som finns i luften vid målbogsering och vinschlinor är slående. D-områden är inte särskilt vanliga, det finns bara 16 stycken i senaste utgåvan (april 2013) av det svenska färdplaneringsdokumentet IAIP ENR 5.1.

Stockholms Flygsportförbund har redan tagit initiativet, och ansökt om D-områden för ett antal kända vinschfält i Mälardalen. I skrivande stund vet vi inte hur responsen blir på Transportstyrelsen, men om ansökningarna avslås tar myndigheten på sig ett väldigt stårt ansvar för att själva arbeta fram en lösning. Den lösningen skulle förstås kunna vara att förbjuda linor i luften, och sedan kan vi sluta med skärmflygning på plattlandet. Men de signaler vi fått är att man faktiskt vill lösa problemet på ett sätt som alla kan bli nöjda med.

Lfvs kartspecialister, som håller ordning på allt som ska få plats på en flygkarta, och säljer datan till KSAB som tar fram de tryckta TMA-kartorna, svarar på rak fråga att D-område vore ett bra sätt att märka ut vinschfält.

För den som vill se hur ett D-område på en flygkarta kan se ut kan hämta inspiration alldeles norr om Sala. Där finns ett D-område över Björka Mineral i form av en cirkel med 500 meters radie. Ett sådant simulerat D-område har lagts på flygkartan över Härkeberga nedan.

Flygkarta med D-område för vinschlina

Att vinschning av skärmflygare är en dåligt känd företeelse bland motorflygare är beklagligt men alltså något som vi kan ändra på. Alla klubbar som håller på med vinschbogsering bör följa utvecklingen. Vi har varnat och påtalat men inte blivit tagna på allvar förrän nu. Med den färska filmen från händelsen över Härkeberga på bordet tror vi att det kan bli en bra lösning den här gången

Skribent: Björn Hårdstedt
E-post: This is a mailto link


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Stockholms FSF
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: 0706682720
E-post: stockholm@flygsport....

Se all info