Hoppa till sidans innehåll

Disciplinnämnden


Alla medlemmar i de föreningar som tillhör Svenska Flygsportförbundet lyder under Riksidrottsförbundets stadgar. I 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar beskrivs olika förseelser (regelbrott) som kan leda till bestraffning. Disciplinnämnden har i uppdrag att fatta beslut om påföljder i sådana disciplinärenden. I den mån föreningarna själva kan fatta disciplinära beslut kan dessa beslut också överklagas hos Disciplinnämnden. Disciplinnämndens beslut får i sin tur överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).

Utöver detta har Disciplinnämnden ett delegerat uppdrag att handlägga medlemsärenden enligt 15 kapitlet Riksidrottsförbundets stadgar, t.ex. om en person blivit utesluten från en medlemsförening så kan det överprövas hos Disciplinnämnden. Även dessa beslut kan i sin tur överklagas till Riksidrottsnämnden.

Observera att Disciplinnämnden inte har någon uppgift eller möjlighet att medla i eller lösa konflikter.

Ärenden i Disciplinnämnden handläggs på basis av den dokumentation och underlag som den klagande skickat in och ett skriftligt yttrande inhämtas därefter från den förening eller person som frågan rör. Nämnden kan begära in kompletteringar, men gör i övrigt ingen egen utredning. Beviskraven är högt ställda i den här typen av ärenden och det är därför viktigt att Du som skickar in ett ärende noga beskriver ditt/föreningens yrkande (vad det är Du/föreningen vill att nämnden ska besluta om) och grunder (en utförlig motivering) samt att du skickar med allt relevant material som styrker de omständigheter du beskriver (protokoll, skriftliga intyg mm).

Lämpligen anges i grunderna vilka underlag man hänvisar till för att styrka vad. Underlagen bör så långt som möjligt också sorteras/ordnas så de är lätta att följa och förstå.

FSF:s generalsekreterare (GS) hjälper nämnden administrativt och det är via This is a mailto link ett ärende anmäls!


Disciplinnämnden består av:

  • ordförande Lina Gardlow, Umeå Fallskärmsklubb 2020-2021
  • ledamot Fredrik Persson, Göteborgs Segelflygklubb 2020-2021
  • ledamot Elin Enehed, Svenska Fallskärmsklubben Aros 2021-2022
  • ledamot Ulf Mårtensson, Skärmflygklubben Göteborg 2021-2022
  • ledamot John Grubbström, Ballongklubben André 2021-2022
  • ledamot Jenny Persson Cirrus Skärmflygklubb 2021

Nedan är utdrag ur våra stadgar och beskriver disciplinnämndens uppdrag.  

KAPITEL 8 DISCIPLINNÄMNDEN

§ 31 SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFT

Disciplinnämnden består av ordförande samt fem övriga ledamöter. Ordföranden och två av ledamöterna väljs jämna år. Tre ledamöter väljs udda år. Disciplinnämnden prövar bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

§ 32 ÖVERKLAGANDE

Disciplinnämndens beslut får överklagas hos RIN.

§ 33 BÖTESSUMMA

Disciplinnämnden har rätt att ålägga enskild person, böter om högst 50 000 kr. Disciplinnämnden har rätt att ålägga förening och förenings IdrottsAB böter om högst 100 000 kr.

§ 34 VALBARHET

Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar till Disciplinnämnden. Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot eller suppleant i Disciplinnämnden.


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46702925011
E-post: This is a mailto link

Se all info