Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Arbetsveckan i Laragne gav resultat

27 MAJ 2010 20:27
På årets styrelseresa som gick till Laragne i Provence deltog Pär Jönsson, Håkan Polanik, Sune Cullberg, HP Fallesen, Kalle Olsson, Joakim Ringvide, Emanuel Brodin och Lars M Falkenström.
Med sig hade styrelsen en mängd nya och pågående ärenden att diskutera och i slutet av veckan kunde ett flertal mycket viktiga beslut äntligen klubbas igenom – beslut som förhoppningsvis kommer att få stor betydelse för SSFFs medlemmar.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:49

Flyggeneral

Efter flera års utredningsarbete har SSFFs styrelse tagit det stora beslutet att skapa en ny kanslifunktion som ska sköta alla löpande ärenden och därmed bli förbundets generalsekreterare. Mer information om befattningen kommer att presenteras här på hemsidan inom kort. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda i mitten av augusti.

Forum

Styrelsen har beslutat att på prov starta ett öppet forum för alla SSFFs medlemmar. Syftet är att skapa en plattform för skärmflygrelaterade frågor och diskussioner som är av riksintresse. Då tidigare forum och anslagstavlor lett till pajkastning och diverse kontroverser kommer inga anonyma inlägg att accepteras och forumet kommer även att modereras om så krävs. Det är dock styrelsens förhoppning att medlemmarna är beredda att axla det ansvar och förtroende som krävs för att forumet ska kunna hållas öppet. Mer information om forumet och dess förutsättningar kommer att förklaras i ett policydokument här på hemsidan innan forumet öppnas för medlemsregistrering. Däremot kan du redan nu hitta länken till medlemsforumet under fliken "Forum".

Lågdrag

Då flertalet skolor har problem med att tillgodose backglidning vid skolning av elever så har förbundet beslutat att tillåta så kallade lågdrag. Det innebär att eleven ges möjlighet att öva start och landning på plant underlag. USK har testat metoden och kommit fram till att den både är säker och fungerar som ett lämpligt komplement till backglidning. Mer information om tillämpning, manualer och behörigheter kommer att finnas under fliken "Hämta filer".

Utrustningsbidrag

Dessutom beslutade styrelsen att bistå Åreklubben med 30.000kr för att kunna köpa in tre skärmflygutrustningar för utlåning. Bland annat är tanken att bistå de elever på Duveds skola som fått möjlighet att ha skärmflygning på schemat, men som inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa sig egna utrustningar. Med det här initiativet hoppas styrelsen att intresset för skärmflygning bland ungdomar kan sprida sig även till andra skolor och klubbar i Sverige.

Summa summarum blev det en mycket lyckad styrelseresa och för undertecknad och tävlingsansvarige Emanuel Brodin blev det en väldigt effektiv introduktion till styrelsens arbete och dess medlemmar. Enda smolket i bägaren var att Håkan Polanik i slutet av veckan utelandade så hårt att han fick en mindre kotfraktur och fick tillbringa några dagar på sjukhuset i Sisteron. Lyckligtvis kommer han att bli helt återställd. Ett utförligare reportage om styrelseresan och det arbete som gjordes under veckan i Provence kommer på grund av kommande nummers pressläggning att presenteras först i nästnästa nummer av Hypoxia.

Lars M Falkenström

SSFF Info
Skribent: Lars M Falkenström

 

Licensbricka 2023.jpg

 

 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.