Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årets första styrelsemöte

07 FEB 2011 23:59
Inför den stundande Vildmarksmässan samlades styrelsen tillsammans med valberedningen för att förbereda årsmötet. Dessutom fattades två viktiga beslut som många piloter kommer att ha glädje av.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

Årets första styrelsemöte avlöpte i centrala Stockholm på söndagen den 6 februari. Närvarande var Emanuel Brodin, Lars M Falkenström, Sune Cullberg, Kalle Olsson, Björn Hårdstedt (valberedning), Pär Jönsson, Pelle Linnstrand, HP Fallesen och Tomas Petterson (adjungerad för RI - Ori Levin).

 

Budgetförslag

Först avhandlades bokslutet och styrelsen kunde konstatera ett överskott på ca 170 000 från föregående år. Budgeten för 2010 var ett nollresultat. Viktigaste förklaringarna till överskottet är ökade intäkter samt minskade kostnader, bland annat har styrelsen inte tagit ut nåt arvode för 2010.

Budgeten för 2011 föreslås underbalanseras för att bland annat satsa mer på tävlingsverksamhet vars budget fördubblas nästa år. Det innebär att styrelsen kommer att föreslå en minusbudget för 2011 som kommer att hamna på ca 150.000 kr. Pga SSFF:s starka ekonomi med ett eget kapital om ca 1,5milj kr är detta inget problem.

 

Nya styrelsemedlemmar

Valberedningen presenterade sitt arbete. Några viktiga poster kommer att ersättas och några mycket intressanta namn har vaskats fram. Fokus har bland annat legat på att förstärka PM-kompetensen men även att försöka få in fler kvinnor i SSFF. Valberedningen består av Björn Hårdstedt, Torbjörn Hed och Olov Nydahl.

 

Paramotor

En stor del av mötet handlade om paramotor som lockar allt fler piloter. Samtidigt kan det konstateras att SSFF lider av växtvärk när det gäller PM, inte minst i samband med utvecklingen av regelverket. Därför lockas en del PM-piloter att gå med i SPF som enligt ryktet sägs ha enklare regler och billigare försäkringar. Men frågan är vad medlemmarna i SPF egentligen får för sina pengar?

SSFF kommer att jämföra de bägge förbundens villkor för att tydliggöra vilka skillnader som finns. Resultatet kommer att presenteras på hemsidan.

Samtidigt är det glädjande att kunna meddela att styrelsen beslutat godkänna PM-tandem! Att det har tagit lång tid att få igenom beslutet beror inte på någon motvilja mot själva behörigheten i styrelsen utan att det är upprättandet av ett komplett regelverk som dragit ut på tiden.

 

Säkerhetskurs

Då det kan vara svårt att gå säkerhetskurs i Sverige, så beslutade styrelsen att det ska vara möjligt att göra det även för en utländsk instruktör så länge som samtliga moment som krävs enligt FoD genomförs och dokumenteras. Det möjliggör alltså bland annat att man kan gå kursen i Norge för norska instruktörer.

 

Årsmötet

Styrelsen håller på för fullt med att planera för årsmötet och den monter som SSFF kommer att ha ihop med Flygsportförbundet. Vill du vara med och hjälpa till med monterarbetet och sälja in vår sport till besökarna får du gärna höra av dig till kansliet!

Vi vill även att du besöker pilotmötet som är på förmiddagen den 12 mars där du kan diskutera direkt med styrelsen om frågor som du anser vara viktiga. För att vi ska kunna vara så förberedda som möjligt finns det en tråd i SSFFs forum där du kan ställa dina frågor redan nu, eller så mailar du frågan till kansliet.

 

Övrigt

Styrelsen beslutade att de sju instruktörsaspiranter som finns kommer att utbildas under våren av Håkan Polanik.  I samband med det ska även en kursutvärdering göras.

Samtidigt konstaterar HP Fallesen att kansliet fungerar som det var tänkt och att piloterna får sina brickor i tid inför den hägrande flygsäsongen.

Skribent: Lars M Falkenström

 

Licensbricka 2023.jpg

 

 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.