Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Björn Hårdstedt Lågsniff på hanget

Lågsniff utan påföljd

21 FEB 2015 11:09
Nu har vi fått det formella undantaget från SERA-förordningens regler om minsta flyghöjd, och ingen behöver längre oroa sig för att bli lagförd på hanget.
  • Skapad: 21 FEB 2015 11:09

När EU-förordning 923/2012 (SERA-förordningen) kom sent i höstas, var det många som blev oroliga för hur man ska kunna flyga lagligt på hangflygställen, där själva vitsen är att länge ligga på en flyghöjd som inte längre är tillåten.

Egentligen fanns ingen anledning att bli bekymrad, eftersom det var så uppenbart att hänsyn till vårt sätt att flyga helt enkelt ramlat mellan stolarna, att det inte skulle bli fråga om något lagförande, och att det skulle komma ett formellt undantag inom kort.

Transportstyrelsen har dock segat på beskeden, kanske för att de var lika förvånade som vi över den oskickligt skrivna förordningen.

Nu har dock det formella undantaget kommit. Det är skrivet på väldigt byråkratisk svenska, men innebär i praktiken att vi kan flyga precis som tidigare, med iakttagande av de minsta flyghöjder som anges i LFS 2007:44:


18 § Med undantag från BCL-T, Trafikregler för luftfart (LFS 1990:14) får flyg-
skärmar med och utan motor underskrida minimiflyghöjden enligt BCL-T utanför
tätbebyggd del av samhälle eller över större folksamling enligt följande:

  1. Flygskärm med motor får inte underskrida en höjd av 50 m över marken utom inom särskilt angivna områden där flygning får ske på lägre höjd. Vid flygning på lägre höjd över marken än 50 meter krävs ett skriftligt tillstånd från den som äger eller använder marken samt att medgivande har erhållits från dem som i övrigt kan bli berörda.
  2. Flygskärm utan motor får underskrida minimiflyghöjden utan begränsningar så länge kraven i 21 § är uppfyllda.

Vid start och landning gäller moment 4.5 i BCL-T (LFS 1990:14).

Bestämmelserna om minimiflyghöjd enligt moment 4.5 a) i BCL-T skall tillämpas
över tätbebyggd del av samhälle eller över större folksamling.

–  –  –

21 § Flygskärmen får inte manövreras på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt så att andras liv eller egendom utsätts för fara eller så att människor eller djur skräms eller störs.


Hela dokumentet från Transportstyrelsen finns under Dokumentarkiv > Regelverk > Andra dokument.

Skribent: Björn Hårdstedt

 

Licensbricka 2023.jpg

 

 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.