Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Licensförnyelse 2012

01 DEC 2011 22:32
Nu kan du rapportera flygtid och förnya licensen inför 2012. Nytt i år för de med FAI-licens att förnyelsen sker elektroniskt. Du kan också själv uppdatera kontaktinformation om du bytt adress eller telefonnummer.
  • Skapad: 01 DEC 2011 22:32

Här är rutiner och kostnader för 2012 års licensförnyelse. Förbundet erbjuder precis som förra året en prisvärd försäkring där bland annat hemtransport från utlandet ingår (endast MEDI och MAXI) om olyckan skulle vara framme.

Varje år måste skärmflyglicensen förnyas. Utifrån din licensgrad ska du ha genomfört ett visst antal flyg och/eller flygtimmar för att få förnya din licens, se nedan samt i Föreskrifter och Definitioner (FoD).

Att förnya licensen sker förenklat i fyra steg:
1. Du loggar årets flygtid via Internet via länken "Logga Flygtid".
2. Du betalar in summan av klubbavgift + kostnaden för den försäkring/försäkringsnivå du väljer att ha till din klubb.
3. Klubbkassören tar emot din betalning och skickar verifierande uppgifter till SSFF.
4. SSFF skickar ut en ny licensbricka  till dig.

I år kan du förnya från den 1 december

Proceduren i år går till som i fjol. Med start den 1 december 2011 kan du logga din flygtid för 2011 på hemsidan.
Kontrollera att dina uppgifter stämmer, telefon, e-postadress, postadressuppgifter och att rätt klubb som du är med i är angiven. Om någon/några av uppgifterna inte stämmer kan du redigera dessa – glöm inte att även meddela klubbens medlemsansvarige. 

Om du saknar tillgång till Internet och inte kan registrera din flygtid på hemsidan går det bra att skicka in pappersblanketten till din klubb som tidigare.

Krav på förnyelse
- För att förnya Studentbehörighet ska du ha gjort minst 10 flyg. Kursflygen räknas med, så om du gått din kurs under året räcker det för förnyelse.
- För att förnya Pilot 1-licens ska du ha gjort 10 flyg.
- För att förnya Pilot 2-licens ska du ha gjort 10 flyg och samlat 5 timmars flygtid.
- För att förnya Instruktörslicens ska du uppfylla kraven för P2, samt övriga krav enligt FoD.
- För att förnya PM Instruktörslicens ska du uppfylla kraven för
PM2, samt övriga krav enligt FoD.
- För att förnya Student Paramotor (Student PM) ska du ha gjort minst 10 flyg med paramotor
- För att förnya PM1 ska du ha gjort 10 motorflyg och minst 3 timmars flygtid.
- För att förnya PM2 ska du ha gjort 10 motorflyg och minst 5 timmars flygtid.

Försäkringsalternativ
Försäkringarna gäller per kalenderår och tillsammans med giltig licens. Förbundets styrelse har beslutat att den gruppförsäkring som ligger som obligatorisk grundförsäkring för alla licensierade piloter skall vara MEDI enligt nedan.
Vill du ha BAS som ditt försäkringsalternativ, (rekommenderas endast till de piloter som redan har en privat olycksfallsförsäkring som täcker skärmflygning) måste du för 2012 aktivt göra detta val. BAS innehåller inget försäkringsskydd utomlands och passar endast för piloter som skaffat bra försäkringsskydd på annat sätt och som endast flyger inom Sverige.


Pris för licensförnyelse
Obligatorisk förbundsavgift . . . . . . . . . . . . . . . .   500 kr
Obligatorisk ansvarsförsäkring . . . . . . . . . . . . . . .  130 kr
Standard MEDI olycksfallsförsäkring . . . . . . . . . . . .  800 kr
Obligatoriskt tillägg för P2 Tandem2 och Instruktör .  100 kr

Totalkostnad för singelpilot med BAS . . . . . . . . . . . .  1000 kr + medlemsavgift
Totalkostnad för singelpilot med MEDI . . . . . . . . . . .  1430 kr + medlemsavgift
Totalkostnad för singelpilot med MAXI . . . . . . . . . . .  1930 kr + medlemsavgift
Totalkostnad för P2 Tandem2 med MEDI . . . . . . . . .  1530 kr + medlemsavgift
Totalkostnad för P2 Tandem2 med MAXI . . . . . . . . .  2030 kr + medlemsavgift
OBS: medlemsavgift i klubb tillkommer . . . . . . . . . .  XXX kr
Ovanstående summa betalas till din klubb.

 

Skulle du under året vilja uppgradera din försäkring till MEDI eller MAXI så går det utmärkt.
Uppgradering från BAS till MEDI olycksfallsförsäkring .  +430 kr
Uppgradering från MEDI till MAXI olycksfallsförsäkring .  +500 kr

Uppgradering görs då direkt till SSFF:s kansli. Betala in beloppet till förbundets bankgiro 5819-5132 med referens till licensnummer, namn och försäkringsval. Tänk på att försäkringen gäller per kalenderår (1 januari - 31 december), det vill säga en uppgradering i juni gäller bara året ut.

Hur går förnyelsen till rent praktiskt?
Det är klubbarna som sänder ut handlingarna för licensförnyelse. I de flesta fall finns informationen på klubbens webbplats. Blanketten "Ansökan om licensförnyelse" är ett bra underlag för din licensförnyelse. Du får du den från din klubb eller hämtar den på "Hämta Filer".
Om du inte får någon annan instruktion från din klubb går det till så här:
1. Fyll i blanketten "Ansökan om licensförnyelse 2012".
2. Gå till webbenkäten "Logga flygtid" och mata in uppgifterna från blanketten.
3. Spara blanketten som "säkerhetskopia" (vissa klubbar kan ha andra rutiner).
4. Betala licensavgift och klubbavgift enligt sammanräkningen för det försäkringsalternativ du valt. Betalning sker till klubben.
5. Din klubb bekräftar din försäkran om flygtid och vidarebefordrar den till SSFF:s kansli tillsammans med besked om att du erlagt avgifterna via "e-kansliet".
6. SSFF:s kansli utfärdar din licens och skickar den till dig samtidigt som man skickar faktura till klubben på de avgifter du betalt.
Om du inte får din licens, så ber vi dig börja med att fråga klubben. Ofta är det där som det hakat upp sig.

Skribent: SSFF Kansli

 

Licensbricka 2023.jpg

 

 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.