Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Rapport från EHPUs årsmöte

23 FEB 2011 09:03
Den 19 februari höll det europeiska häng- och skärmflygförbundet EHPU sitt möte i Budapest. Bland annat diskuterades förslag på ny hjälmstandard, nya radiofrekvenser samt hur PM regleras i Europa.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2017 15:48

Mötet hölls i konferenslokaler på Hotel Actor där även alla deltagare var inkvarterade. Ett ganska enkelt och prisvärt hotell i utkanten av stan. Enkelheten avspeglades i konferenssalen som var i minsta laget och delegaterna fick trycka ihop sig rejält för att alla skulle få plats. Avgående ordförandelands president László Szöllösi (HUN) hälsade alla delegater välkomna och öppnade mötet och vi fick en kort presentation av vad som görs inom ungerska flygförbundet.

 

Luftrumsfrågor

Sedan tog Mark Dale (UK), EHPU,s generalsekreterare över ordförandeklubban och som första punkt på programmet stod en presentation av Gunter Bertram (GER), representant för Europe Airsport (EAS). Han rapporterade från arbetet med europiska luftrumsfrågor och speciellt inom Eurocontrol. Där jobbar man bla. med "Standardised European Rules of the Air" (SERA) och som påverkar allt flyg och inte minst allmänflyget dit vi räknas. SERA är primärt till för det kommersiella flyget och där har man väldigt lite förståelse för "hobbypiloter som stör i luftrummet". Således mycket viktigt att vi är med och bevakar våra intressen här. Inom EHPU har vi vår egen "Airspace officer" Chris Borra (NEL). Han har under ett par års tid jobbat med dessa frågor och det var inte så uppmuntrande att höra hans rapport. Kan kort sammanfattas som "Byråkratiskt, Stelbent, Frustrerande"

 

Nytt flygradioband

En bra information framkom angående flygradio. Det som är på gång är en tätare kanalindelning, inte ett nytt frekvensband. Man får alltså fler kanaler på flygradiobandet 118-136 MHz. Tidigare har det bara behövts radio med det täta kanalstegen när man flyger över 3000m eller nåt åt det hållet, så alla hobbyflygare har hittills sluppit köpa ny radio. Men om ni går i tankar att införskaffa en flygradio så är det detta band ni ska ha.

 

EHPUs kassa

Som kassör inom EHPU så hade jag sedan en ekonomisk rapport och vi hade en diskussion om hur våra tillgångar ska hanteras framöver. Vi beslutade att kassan inte skall överstiga 30.000€.

 

Revidering av EN-tester

Angus Pinkerton (UK) rapporterade sen från vår Airworthiness Committee att det kommer att bli revidering på dom tester som ligger till grund för EN märkningen av skärmar. Det är förbättringar som man nu vill arbeta in i regelverket.

 

Ny hjälmstandard?

Från Safety and Training Committee meddelade Klaus Tenzler (GER) om arbetet runt ev. ny hjälmstandard. Efter en tragisk olycka där clipset till en hjälm gått upp så vill man nu se över vilka regler som ska gälla för clipsen. Idag är 99% av alla clips i plast. Inom militären har man sedan lång tid tillbaka en standard med metallclips just av anledningen ovan. Men tills vidare är rekommendationen att alla bör se över sina plastclips och kontrollera att dom ser helt ok ut och att inga synliga skador eller deformeringar finns vare sig på "hona eller hane".

 

Open class

Sen följde en diskussion runt säkerhet på tävlingar och där motionerna till årets CIVL möte om införande av Serial Class på Cat. 1 tävlingar diskuterades. Det finns en 100% ig enighet bland alla EHPUs delegater att detta är ett steg i rätt riktning. Till och med den av CIVL tillsatta arbetsgruppen runt Open Class har kommit med rekommendation att rösta för motionerna.

 

Vid en frågetur runt bordet om vilka nationer som kommer att rösta för dessa motioner framkom i mina ögon en märklig situation. Nationer som Frankrike, Österrike, Schweiz och Slovenien  har resp styrelse uppdragit åt CVIL representanten att rösta för men dom kan inte ge några garantier för att personen kommer att rösta så (införstått dom kommer att rösta mot). Detta visar tydligt på makten hos några få toppiloter som kör sitt "eget race" och gör allt för att uppnå egen vinning. Det kommer med all säkerhet bli ett mycket spännande CIVL årsmöte nu denna kommande helg.

 

Skolning i Frankrike

Angående instruktörsledd utbildning så framkom en mycket viktig information ifrån Marion Verner (F). Det franska sportministeriet ställer krav på utländska instruktörer som arbetar i Frankrike. Dom ska uppfylla samma krav som franska instruktörer gör. Polisen har bla. varit  i Annecy och gripit tyska instruktörer som varit där och skolat sina elever.

 

Vi var flera som "attackerade" Marion med beskyllningar för protektionism och brott mot fri rörelsefrihet inom EU. Men som Marion sa, "det är inte jag eller Franska förbundet som hittat på detta och vi vill bara informera och hjälpa er instruktörer". Så om det är någon av våra svenska instruktörer som tänker åka och skola i Frankrike så har ni två möjligheter. Antingen så ansöker ni hos sportministeriet som då kommer att tillfråga FFVL (Franska förbundet) om vår svenska instruktörsutbildning motsvarar kraven för den franska och om så, så får ni officiellt tillstånd. Eller så har ni en helt kostnadsfri utbildning och kallar det hela "guidning" och då finns det inget att beskatta och beskattning är enligt Marion hela avsikten med detta.

 

Miljöpåverkan

Vi fick rapport från Environmental Committee med bla. en rapport om studier runt rovfåglar och skärmflygare. Det visar sig att fågelskådarna själva utgör ett större hot mot fåglarna än vad vi skärmflygare gör. Luigi De Stefanis (I) överlämnade även en italiensk studie till Mark Dale och som ska läggas upp tillsammans med andra dokument som EHPU håller på och samlar in. Tanken är att bygga upp en databas där länderna ska kunna gå n och hämta dokumentation som kan hjälpa oss i olika situationer där miljöfrågor kan tänkas användas mot vår sport.

 

Det finns för övrigt en hel del intressant information på EHPUs hemsida www.ehpu.org

Om ni vill komma åt olika dokument så behöver ni gå till "Internal" och där logga in med anv.id "member" och lösen "flyhigh".

 

Paramotor

Jag hade begärt att få upp Paramotor på dagordningen under "övriga frågor". Jag ville veta hur de olika länderna ser på PM och hur det regleras i respektive land.

Det blev en intressant runda kring bordet där jag kan konstatera att vi i Sverige ligger i fronten när det gäller regelering och samarbete med myndigheter. De allra flesta har inte PM inom sin organisation utan det regleras genom ultralätt. Några länder, såsom Schweiz har det helt förbjudet. Inget land förutom Sverige tillåter PM med trike. Tyskland jobbar sedan en tid tillbaka med sina luftfartsmyndigheter att försöka få eldriven PM godkänd som ett "hjälpmedel till start". Man har goda förutsättningar till att lyckas efter en lyckosam utvärdering.


Gemensamt för alla länder är att man bedömmer svartflygningen som mycket omfattande.

 

Jag hoppas våra svenska PM piloter förstår och inser vilken unik ställning vi har lyckats få i Sverige tack vare långt och genuint arbete av de som drivit PM frågan gentemot Transportstyrelsen. Jag hoppas även att ni förstår hur ytterst känslig denna fråga är och hur lätt det är att rasera allt vi uppnått om vi inte sköter oss och följer våra regelverk.

Låt oss tillsammans arbeta framåt i en positiv anda för att fortsätta utveckla PM flyget i Sverige och att vi därigenom även kan hjälpa våra europeiska PM flygare.

 

Mötet avslutades

Mötet avslutades med val av nytt ordförandeland och eftersom vi går i bokstavsordning hade nu turen kommit till Irland. Dara Hogan, irländska Häng & Skärmflygförbundets ordförande tackade för förtroendet och hälsade alla välkomna till nästa års stämma som kommer att hållas i Edinbourgh 11/2/2012.

 

Skrivet av HP Fallesen, kanslichef SSFF

Skribent: HP Fallesen

 

Licensbricka 2023.jpg

 

 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.