Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Solskärmarna Tosseberg

Solskärmarna överklagar flygförbud

08 APR 2014 09:40
Kampen mot Länsstyrelsen om rätten att få flyga på Tosseberg går vidare. Den värmländska skärmflygklubben Solskärmarna hävdar att flygningen inte stör de häckande pilgrimsfalkarna och att det är oetiskt av Länsstyrelsen att använda sig av en PR-byrå för att skapa opinion mot skärmflygarna.
  • Skapad: 08 APR 2014 09:40

Överklagande av beslut om djurkyddsområde på del av Tosseberg 1:17 och 1:162, Sunne kommun

 Tossebergsklätten är en utomordentligt viktig plats för skärm- och hängflyg i Sverige. Platsen är med sin sydvästvända brant och goda fallhöjd idealisk för vår verksamhet, närmast unik.   Den gästas ofta av piloter från olika håll i Sverige, ibland även från utlandet, och den är en central punkt i hela vår verksamhet. Många mycket goda distansflygningar har gjorts härifrån.

Pilgrimsfalken är inte längre akut hotad, den är nedflyttad till kategorin "sårbar". Allt tyder på att den snart flyttas ner ett steg till, och därmed åker ur rödlistan. I Värmland häckar numera flera par, och populationen i Sverige (och världen) är ökande. Olika intressen måste vägas mot varandra när länsstyrelsen beslutar om åtgärder, men här har man helt ignorerat det motstående intresset, flygsporten.

 

Tveksamt om flygningen stör häckningen

I beslutet hänvisas till att häckningen misslyckades 2011. Det är inte klarlagt att detta berodde på flygaktivitet. Det är vanligt att rovfågelhäckningar misslyckas då och då, av olika skäl (till exempel väder, födobrist, eller att fåglarna förolyckas). År 2012 avbröts häckningen enligt uppgift, och fåglarna började häcka på annan plats. Återigen vet vi inte varför fåglarna då flyttade, men det är vanligt att rovfåglar flyttar mellan olika alternativbon inom samma revir även utan att de störs, och det gäller även pilgrimsfalken. Det framgår inte av länsstyrelsens beslut hur häckningen 2012 avlöpte, och inte heller redovisas hur häckningarna tidigare år avlöpt. Men om dessa två år är de enda då fåglarnas häckningsaktiviteter på Tossebergsklätten avbrutits, så måste man konstatera att under ett antal år har samexistensen mellan flygsport och pilgrimsfalkar fungerat bra. Flygsporten bedrevs för övrigt redan sedan mer än 10 år när falkarna tog berget i besittning.

 

Nya häckningsplatser

Länsstyrelsen anger inte i sitt beslut var den nya häckningsplatsen (år 2012) ligger, och det framgår inte om den ligger inom det fågelskyddsområde som nu beslutats, eller på annan plats, men enligt telefonsamtal 2014 med länsstyrelsens handläggare har vi fått uppgift om att den alternativa häckningsplatsen ligger utanför skyddsområdet. I beslutet framgår inte heller var innevarande års häckning sker, men möjligen häckar de även i år på denna alternativa plats.

I och med att det finns en alternativ häckningsplats som inte ligger omedelbart intill startplatsen för skärm- och hängflyg, minskas naturligtvis problematiken, och därmed torde inte skäl nog föreligga för att införa de kraftiga inskränkningar vilket ett inrättat djurskyddsområde skulle medföra för en idrottsaktivitet genom att hindra dess utövare tillträde till deras idrottsarena.

 

Länsstyrelsen svartmålar skärmflyget

Vi har kopior på fakturor som visar att länsstyrelsen 2013 använt sig av ett PR-bolag för att väcka opinion mot skärmflyget i en PR kampanj som bestod av att en representant från en länsstyrelsen anlitad PR-byrå sitter i direktsänd radio och framför förlöjligande uttalanden mot skärmflyget, samt ett antal insändare med exakt samma budskap och formuleringar publicerats i VF och NWT. Detta i syfte att väcka opinion mot skärmflyget och därmed få lyssnarnas stöd till införandet av beslutat djurskyddsområde. Vi ställer oss starkt kritiska till att en myndighet som bland annat har till uppgift att främja föreningsliv använder sig av skattefinansierade lobbyister i en svartmålningskampanj mot en under riksidrottsförbundets lydande idrottsförening. Vi ifrågasätter därför länsstyrelsens objektivitet och opartiskhet.

Vi yrkar på omedelbar inhibition, samt att beslutet upphävs.

 

För Skärmflygklubben Solskärmarna

 

Niklas Carlsson

Skribent: Lars Falkenström

 

Licensbricka 2023.jpg

 

 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.