Hoppa till sidans innehåll

Bli instruktör


Så här går du till väga om du är intresserad av att bli instruktör eller på annat sätt arbeta med utbildning i Skärmflygförbundet.

Vägen till att bli instruktör i Skärmflygförbundet har tidigare varit krokig och lite svår att förstå. Men i och med det nya licenssystemet har processen blivit mer begriplig.

Börja i din klubb

Du är förmodligen aktiv i din klubb, och intresserad av att coacha och hjälpa dina klubbkompisar. Du har troligen tidigt provat på olika slags flygning, utbildat dig till startledare och besökt alla slags flygställen både i Sverige och utomlands. Du har en komplett licens Pilot 2 med tandembehörighet, har självklart gått en SIV-kurs och börjar känna dig erfaren. Du är intresserad av pedagogiska processer, och har kanske jobbat som lärarvikarie eller studiecirkelledare, eller hållit föredrag om något inom flygningen inför dina klubbkamrater. 

Nästa steg kan då bli behörigheten Utbildningsassistent. Det är en behörighet som ger dig rätt att arbeta aktivt med utbildning tillsammans med en annan instruktör. Det är ett steg på vägen till att bli instruktör. Du får till exempel rätt att ge provlektioner i dubbelkommando med tandemskärm. Inträdeskraven för Utbildningsassistent är att du har varit Pilot 2 Tandem i 12 månader och fyllt 18 år. 

Det finns en Utbildningsmanual för Utbildningsassistent i Dokumentarkivet.

Pedagogisk utbildning för Utbildningsassistent

Själva utbildningen till Utbildningsassistent består av tre moment: En kurs i pedagogik, en SIV-kurs om du inte redan gått en sådan, och praktisk erfarenhet av att handleda och coacha andra piloter.

SIV-kurser ges på många håll, de mest populära hålls i Orsa, Åre, Norge-Aurland och i Frankrike-Annecy.

Om du har en pedagogisk utbildning i ditt yrke kan den anses tillräcklig. Annars annordnar SSFF en pedagogikutbildning varje år i samband med instruktörsseminariet. För att anmäla dig dit kontaktar du kansliet.

Erfarenhet av handledning och coachning kan du skaffa dig hos en instruktör eller i din klubb i en form som kan dokumenteras. Men observera att innan du får behörighet Utbildningsassistent får du själv inte bedriva utbildning eller assistera. De moment där du agerar inför elever måste ske under direkt handledning av en instruktör, vare sig det är fråga om teori eller praktik. Det här kanske låter som ett moment 22, tänker du. Du ska praktisera men får inte praktisera på egen hand.

Skillnaden ligger mellan att utbilda nya elever, och att fortbilda inom ramen för en licens eller behörighet som någon redan har. Det är här din erfarenhet från att  coacha i din klubb får betydelse. Att hjälpa och coacha nya medlemmar är ett väldigt bra sätt att utveckla sin förmåga som blivande instruktör. En klubb med höga ambitioner genomför regelbundet utbildning för sina funktionärer, och här finns bra uppdragsutbildning inom SISU Idrottsutbildarna.

När du fått din behörighet Utbildningsassistent är det bara att assistera på. Pröva att flyga tandem med provlektioner, det är ett bra sätt att träna ditt agerande med elever som kan vara mer eller mindre bekväma med situationen. Att följa med som hjälpinstruktör på en resa med en erfaren instruktör är ett annat bra steg. Många instruktörer söker ressällskap till exempel för att kunna genomföra korrekta flyg när start och landning i bergsmiljö ligger utom synhåll från varandra.

Instruktörskurs

Under 12 månader samlar du erfarenhet, och kan därefter söka till att gå en instruktörskurs. Förbundets ambition är att hålla en kurs om året om det finns åtminstone en handfull aspiranter.

Instruktörskursen består av dels en teorikurs som normalt ges över tre dagar fredag–söndag. Därefter kommer praktiska moment som avslutas med att aspiranterna genomför en kurs under lärarens överinseende.

Sammanfattning av tågordning:

 • Du skaffar dig behörighet Utbildningsassistent.
  Inträdeskrav:
  – Du har fyllt 18 år
  – Du är allmänt fysiskt lämplig
  – Du har licens P2 eller PM2 samt behörighet Tandem sedan 12 månader
  – Du har gjort 300 flyg och har 120 timmar i luften
  Själva utbildningen beskrivs ovan
 • Du ansöker om att gå instruktörskurs.
  Inträdeskrav:
  – Du bedöms lämplig av förbundets styrelse
  – Du har behörighet Utbildningsassistent sedan 12 månader
  – Du har gjort 500 flyg och har 150 timmar i luften.

Efter att i övergången mellan gamla och nya licenssystemet ha varit frikostiga med dispenser, ser förbundet i fortsättningen ganska strikt på inträdeskraven, och lämnar dispenser endast om det skulle finnas synnerliga skäl.

Uppdaterad: 30 JUN 2017 09:44 Skribent: Björn Hårdstedt

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.