Hoppa till sidans innehåll

Försäkring 2021


Förändring av villkor 2021! Om du tävlar utomlands eller i FAI-sanktionerade tävlingar måste du välja PLUS COMP! Övriga alternativ täcker skador under träningar, klubbtävlingar i Sverige och Sverige Cup. Våra försäkringar STANDARD, PLUS och PLUS COMP gäller world wide. Hemtransport täcks endast av PLUS och PLUS COMP!

För 2021 har försäkringspremien sänkts, med undantag för PLUS COMP som har samma pris som PLUS förra året.

BAS är numera en ren ansvarsförsäkring, dvs den täcker inte dig utan endast tredje person.

Många har frågor kring skärmflygarens licens och försäkringsskydd. Här rätar vi ut några av frågetecknen. 

I skärmflygarens licensavgift ingår en försäkring. Det är dels en olycksfallsförsäkring (gäller endast STANDARD och PLUS/PLUS COMP),och dels en ansvarsförsäkring, det vill säga ett skydd om man till exempel landar på ett sätt som skadar annans egendom.

Ansvarsförsäkring (Third party liability) 
I skärmflyglicensen ingår en Ansvarsförsäkring. Den skyddar dig mot skador som du orsakar andra, till exempel om du skadar en parkerad bil när du landar. Den täcker skada på person och sak upp till 15 miljoner svenska kronor (1,5 milj euro) och även för terroristhandling. Den gäller överallt i världen.

Vid samtliga skaderegleringar utgår en självrisk med 1500 kr per skadetillfälle.


Olycksfallsförsäkring AGS (försäkringsnumer AEGISG100155)
Förutom ansvarsförsäkringen ingår i STANDARD och PLUS/PLUS COMP också en olycksfallsförsäkring. Samtliga försäkringar gäller endast vid flygning eller påväg till eller ifrån flygning. Förtydligande exempel: att bila från Sverige till Portugal för att skärmflyga är INTE påväg till skärmflygning.

STANDARD är den försäkring vi rekomenderar piloter att teckna som mestadels flyger inom Norden . En olycksfallsförsäkring som även täcker kostnader för sjukvård (upp till 100.000 kr) Den har ett invaliditetsbelopp upp till max. 500.000 kr. Gäller inte under tävling.

PLUS har i stort samma täckning som Standard men täcker för sjukvård upp till 300.000 kr. Den har ett invaliditetsbelopp upp till max. 900.000 kr. Den har en livförsäkring som ger 300.000 kr vid ett ev. dödsfall i samband med skärmflygning. Något att betänka då många livförsäkringar ej gäller för risksporter. Den täcker hemtransport upp till max. 500.000 kr. Gäller inte under tävling utomlands.

PLUS COMP har samma täckning som PLUS men gäller även under tävling utomlands och FAI-sanktionerade tävlingar.

Du kan enkelt uppgraderar din försäkring via SSFF webshop som du finner här .

Alternativt sätter du in pengarna direkt på SSFF BG 5819-5132 och märk inbetalningen med ditt licensnummer, klubb  samt önskad försäkringsnivå.

Vid allvarligare olycksfall i Sverige eller inom EU/EES kontakta larmcentralen på 112.

Larmnummer till AGS försäkringsbolag vid allvarlig olycka utomlands ring +47 48 40 41 00

Vid inträffad skada skall detta anmälas på blankett via denna länk

Skada måste vara anmäld senast ett år efter att skadan inträffat för att ersättning skall utgå.

Reseförsäkring

Europeiska ERV erbjuder SSFF´s medlemmar att teckna en omfattande reseförsäkring vid utlandsresor.

Som ni kanske känner till finns en begränsning i vår olycksfallsförsäkring.
Standard produkten ersätter vård upp till 100.000 kr och Plus upp till 300.000 kr.  Om olycka är framme och du hamnar på ett privatsjukhus, speciellt utanför EU/EES så är dessa summor snabbt förbrukade. Europeiska ERV erbjuder därför samtliga medlemmar och piloter som ska flyga utomlands att komplettera sitt försäkringsskydd med ett heltäckande försäkringsskydd. Den har obegränsad ersättning för både medicinsk behandling och hemtransport. Förutom detta har du en hel del andra fördelar såsom ersättning vid försening, förlorat bagage, förlorade tillhörigheter mm. som normalt ingår i en reseförsäkring. Du hittar försäkringens omfattning och ersättningsnivåer i försäkringsvillkoret som finns tillgänglig samt tecknar den genom att  klicka på denna länk.

Uppge "SKÄRMFLYGFÖRBUNDET" när du tecknar den så får du vår rabatt.  OBS! Du måste teckna försäkringen innan du påbörjar din resa!

Varför ska jag teckna en separat reseförsäkring om jag har "Standard" eller "Plus" undrar du kanske?

Jo: vår nya olycksfallsförsäkring "Standard" har en begränsning för sjukvårdskostnader på 100 000 kr (Plus har 300 000 kr). Det kan vid första anblick tyckas vara en hög summa, men skulle du skadas allvarligt och hamna på privatsjukhus så äts denna summa snabbt upp. Så vår rekommendation är att om du ska resa utanför Europa så bör du teckna denna extra reseförsäkring, som en extra trygghet att inte ruinera din privatekonomi om något skulle hända.

Att tänka på!

Avslutningsvis vill vi vädja till er alla att vi gemensamt arbetar för att vi får behålla vår olycksfallsförsäkring även framöver. Det kommer vara direkt avhängigt på hur mycket ersättning försäkringsbolaget kommer behöva betala ut. Självfallet så vill vi ju alla undvika skador, så tänk efter en extra gång innan du startar om hur dina säkerhetsmarginaler ser ut för flygningen. Om olyckan ändå skulle vara framme så ber vi er att tänka på följande:

  1. Skadar du dig inom Sverige så ringer du 112 och använder dig av den sjukvård som vi kostnadsfritt har genom Försäkringskassan.
  2. Skadar du dig inom Europa/EES (Norge, Schweiz) använder du dig i första hand av den gemensamma vård vi har genom EU-kortet. EU-kortet ger dig rätt till nödvändig vård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Det är vårdgivaren som bedömer vad som anses som nödvändig vård. Du betalar de patientavgifter som landets egna invånare betalar. 
    Tänk på att skaffa kortet (är gratis) i god tid innan din avresa. Här kan du läsa mer om kortet samt beställa det.
    I andra hand använder du dig av ERV reseförsäkring eller reseskyddet i din hemförsäkring. Kontrollera villkoren för ditt reseskydd via hemförsäkringen innan du reser. Vissa bolag täcker skärmflygning, andra gör det inte.
  3. Skadar du dig utanför Europa/EES så använder du dig i första hand av ERV reseförsäkring eller reseskyddet i din hemförsäkring. Kontrollera villkoren för ditt reseskydd via hemförsäkringen innan du reser. Vissa bolag täcker skärmflygning, andra gör det inte. Vi rekommenderar kraftfullt att du tecknar extra reseförsäkring om du ska resa utanför Europa. Hjälps vi alla åt med detta kan vi "avlasta" vår skärmflygförsäkring med de kostnader som täcks via ovan beskrivning.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kansliet.

Uppdaterad: 15 JUL 2018 23:28 Skribent: Kansliet

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.