Hoppa till sidans innehåll

Hypoxia - vår medlemstidning


Skärmklipp3

Hypoxia är Svenska skärmflygförbundet och Hängflygförbundets officiella tryckta nyhetsorgan. Tidningen baseras på inslag och artiklar som skickas in av medlemmarna och är Sveriges enda tidning för skärmflygare och hängflygare.

I tidningen hittar du reportage, nyheter och annan information som berör de två sporterna. Hypoxia utkommer med fyra nummer per år och skickas ut till alla licensierade piloter i Sverige.

Vi välkomnar allt material, såväl korta notiser som längre artiklar. Så skicka in nyheter, skvaller, tävlingsreferat, resereportage, beskrivning av flygställen, tekniktips, faktaartiklar (t ex teknik, meteorologi), beskrivning av verksamheten inom din klubb eller skola och annat som du tror kan intressera andra piloter.

Längre artiklar bör hålla sig runt 2 500 tecken, men längden kan diskuteras beroende på innehållet. Det kan vara bra att veta att Hypoxias redaktion kan komma att ändra något i texten för att öka läsvänligheten. Skicka gärna tyngre filer via tjänster som Sprend eller WeTransfer.

 

Har du frågor, önskemål eller bidrag till Hypoxias innehåll kan kontakta tidningens redaktör Lars M Falkenström via e-post: This is a mailto link

Om du har frågor av administrativ karaktär, t ex att du inte får din tidning, så ska du INTE ställa dem till redaktionen. Kontakta istället respektive kansli via e-post, telefon eller fax. Gamla nummer av Hypoxia kan laddas ner som PDFer här.

 

UTGIVNINGSPLAN HYPOXIA 2019

Nummer         Deadline        Kommer ut

1-2019            19 mars            8 april

2-2019             10 juni              1 juli

3-2019               9 sept            30 sept

4-2019               2 dec             20 dec

 

Annonsering i Hypoxia

Genom att annonsera i Hypoxia når du alla licensierade piloter i hela Sverige, såväl skärmflygare som hängflygare och paramotor-piloter. Tidningen levereras direkt hem i brevlådan. Hypoxia är den mest effektiva kanalen för att nå svenska piloter.

Tidningen har formatet A4 och trycks i fyrfärg med upplösningen 300 dpi. Alla annonser ska levereras i denna upplösningen och i färgformatet CMYK.

Bokar du för fyra nummer i rad får du 20 procents rabatt. Då har du också möjlighet att styra placeringen av annonsen i tidningen.

 

Storlek            Pris utan rabatt    Pris med rabatt    Format

Baksidan          5500 kronor           4400 kronor          210 x 297 mm + 3 mm på varje sida

Sidan 2             5000 kronor          4000 kronor           210 x 297 mm + 3 mm på varje sida

Helsida             4400 kronor          3520 kronor           210 x 297 mm + 3 mm på varje sida

Halvsida           2700 kronor          2160 kronor           148 x 210 mm + 3 mm på varje sida

Halv stående     2700 kronor          2160 kronor           101 x 297 mm + 3 mm på varje sida

Kvartssida        1600 kronor          1280 kronor            101 x 141 mm + 3 mm på varje sida

 

Halvsidesannonser kan vara antingen stående eller liggande. Glöm inte att alla annonser ska vara 3 millimeter större på alla sidor än normalformatet för att ge tryckeriet en marginal när de beskär tidningen. Annonsen måste alltså fortsätta med samma färg/bild 3 millimeter ytterligare utanför kanten på alla sidor. Så tänk på att inte ha text, loggor eller viktiga detaljer för nära kanterna.

 

Skärmflygförbundets styrelse har beslutat att ställa som villkor att alla som annonserar i Hypoxia förbinder sig att följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer och beslut vid eventuell tvist. Det är ej heller tillåtet att köpa annonser via ombud för de som inte följer ARNs rekommendationer och beslut. 

Uppdaterad: 19 MAR 2018 17:24 Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.