Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Internationell Handlingsplan


Svenska Karateförbundet (SKF) är medlem i European Karate Federation (EKF), World Karate Federation (WKF) och Nordic Karate Federation. Svensk karate har en tidigare lång tradition av internationella uppdrag.

Syfte och mål

Målsättningen med internationell representation är att vara en positiv påverkan inom idrotten, förmedla goda värden såsom svenska synsätt inom demokrati och jämställdhet, den svenska idrottsmodellen och vara delaktig i karatens utveckling på den globala arenan.

Ambitionen är att bibehålla nuvarande representation samt att utöka antalet representanter ytterligare. Förbundets internationella handlingsplan beskriver SKF:s arbete för att kunna nå och bibehålla viktiga tekniska och politiska förtroendevalda positioner hos både EKF och WKF.

Handlingsplan

Svenska Karateförbundets internationella handlingsplan ska vara vägledande för förbundets representanter vid internationella sammankomster.

SKF och dess representanter ska agera och sträva efter:

 • att få internationellt inflytande i beslutande organ.
 • att nå och bibehålla viktiga tekniska och politiska positioner i EKF och WKF kommittéer.
 • att erhålla värdskapet för större internationella tävlingar såsom EM och VM samt värdskapet för EKF/WKF kongresser eller konferenser.
 • att uppnå en ökad jämställdhet i representationen hos EKF och WKF.
 • att karate internationellt bedrivs på ett demokratiskt och för miljön ansvarsfullt sätt
 • att alla ska ha rätt att delta oavsett härkomst, religion, ålder, kön eller sexuell läggning.
 • att få EKF och WKF att intensifiera kampen mot doping.

SKF skall vidare:

 • förstärka och utöka de internationella kontakterna.
 • skicka representanter till de internationella sammanhang förbundet inbjuds till.
 • regelmässigt yttra sig och medverka i debatter kring internationella frågor.
 • främja samarbete med EKF, WKF och andra relevanta internationella organisationer.
 • främja samarbete med våra nordiska grannländer för att tillsammans åstadkomma en bredare front gentemot EKF och WKF.
 • bedriva lobbyverksamhet för att påverka de internationella frågorna i en för svensk karate intressant riktning.
 • skall nationellt arbeta för att öka och tydliggöra vikten av förbundets medverkan på det internationella planet. 

 

Beslutad av Förbundsstyrelsen 2010. Reviderad upplaga 2016-03-23.

Handligsplan som PDF >>

Uppdaterad: 29 NOV 2017 11:10

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link