Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, vision och värdegrund


Åter till föregående sida...

SISU Idrottsutbildarna verksamhetsidé

- Vi ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten.

- Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen.

SISU Idrottsutbildarnas vision

- Vi är där när idrotten lär!

SISU Idrottsutbildarnas värdegrund

- Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation.
- Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra.
- Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi skainspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. 

 - Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna)

- Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer.

- Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov.
Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna.
- Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision.

 - Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra.

- En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget.

- Regelbunden kompetensutveckling är avgörande.

Åter till föregående sida...


På SISU Idrottsutbildarna webbsida kan du fördjupa dig runt SISU Idrottsutbildarnas organisation och uppbyggnad... (Du lämnar denna sida) (D

Uppdaterad: 22 APR 2013 10:10 Skribent: Bo-Teddy Olsson

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link