Hoppa till sidans innehåll
Foto: Jeff T

Ny utvecklingsplan och organisation av Parakarate

16 FEB 2022 13:41
Parakarate i Sverige är idag ett område under utveckling. Inför 2022-2023 har Förbundsstyrelsen beslutat kring en ny utvecklingsplan för verksamheten med fokus på tillgänglighet och föreningsstöd.
  • Uppdaterad: 16 FEB 2022 13:41

Fokus på utveckling av Parakarate i Sverige är bredd, med det huvudsakliga syftet att få fler personer med funktionsvariationer, inkl. NPF, i rörelse genom karate och att erbjuda en meningsfull fritid och en social gemenskap genom vår idrott. 

Den nya utvecklingsplanen är en del av det s.k. Återstartspaketet som förbundet arbetar med i sviterna efter pandemin, i syfte att återhämta och vidareutveckla verksamhet.

Den innebär att segmentet Parakarate i huvudsak decentraliseras från förbundet till distrikts/regionsnivå, delat på fyra områden. Den tidigare centrala kommittén upplöses till förmån för fyra nya Parakarate-kommittéer. En mer nära geografisk verksamhet i kombination med kompetens inom lokalkännedom bedöms underlätta i att sprida kunskap och skapa aktiviteter som kan gynna utvecklingen av parakarate.

En central instans kvarstår på Förbundsnivå, genom SKF kansli, med uppgift att vara rådgivande i att planera verksamheten tillsammans med ansvariga ute i landet, så att den följer RF:s och SKF:s riktlinjer, samt därmed följande förvaltning och fördelning av de statliga stöden.

De nya Parakarate-kommittéerna på distrikts/regionsnivå verkar oberoende från varandra och kan skapa sin egen verksamhet och sina egna aktiviteter utifrån vad man anser passar bäst i sitt eget område, så länge det följer SKF/RF riktlinjer och stadgar.

Vad innebär uppdraget?
Förbundet utser en ansvarig person för Parakarate i respektive distrikt/region. Denna kan sedan, om den så vill, utse fler stödpersoner att samarbeta med. Inom sitt distrikt/region ska personen ha följande ansvarsområde:

- Finnas tillgänglig för, samt bedriva uppsökande verksamhet till, föreningar inom distriktet/regionen för att erbjuda information, råd och stöd om hur man startar och bedriver parakarateverksamhet.

- Anordna gemensamma aktiviteter för områdets föreningar som kan gynna utvecklingen av parakarate; t.ex. prova-på-verksamhet, läger, utbildningar och olika former av mötesplatser.
Kan även ske i samarbete med andra distrikt/regioner.

- På andra sätt göra reklam för och synliggöra parakarate i sin region samt när tillfälle ges skicka in material till förbundet centralt, t.ex. reportage, bilder och dyl. för publicering på webben.

- Om underlag finns; anordna parakarate-tävlingar/klasser inom WKF/SKF eller IKF regelverk. Renodlade parakaratetävlingar kan sanktioneras direkt av SDF där tävlingen hålls. Kan även ske i samarbete med andra distrikt och arrangörer. (Obs, ej mästerskap.)

- Förvalta budget och verksamhetsplan samt återrapportera till Förbundet.

- Vi uppmuntrar vidare till att samverka med SDF i det område man är ansvarig.

Ekonomi och återrapportering
Förbundet avsätter budget för Parakarate att fördelas mellan distriktsansvariga enligt följande:

- Återstartsstöd; Aktiviteter som syftar till återhämtning och utveckling av para-verksamhet efter pandemin; PR/reklam, rekrytering, föreningsstöd, utbildning, seminarier och liknande.

- Verksamhetsstöd; Tävlingar, kringkostnader, föreningsstöd, löpande verksamhet som inte kan ses som en återstartsåtgärd som följd av pandemin m.m.

- Föreningsstöd; Föreningar kan äska om bidrag till kommittén i sin region för paraverksamhet som inryms i Återstartsstöd eller Verksamhetsstöd enligt ovan.

Ansvariga i distrikt/region
Förbundsstyrelsen har utsett följande som ansvariga inför perioden 2022-23:

Stockholm och Mellersta: Anders Trapp, This is a mailto link

Skåne: Tomas Lindgren, This is a mailto link

Övre och Nedre Norra: Pontus Johansson, This is a mailto link

Västra och Östra: Denna region är f.n. vakant. Är du intresserad av ett uppdrag som regionsansvarig, kontakta This is a mailto link.

Ansvarig web och Facebook: Victor Aderklou, genom SKF Kansli.
Material som uppmärksammar parakarate är välkommet att mailas till:
This is a mailto link el. This is a mailto link

Utvecklingsplanen avses att fasas in under 2022.
Vi önskar regionsansvariga lycka till med sitt uppdrag!

// Förbundsstyrelsen

På bild: Alexander Dahlqvist, Futari Dojo, en av de tävlande i Parakarate på SM 2021.

Skribent: Sarah Wennerström Cedercrona
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link