Hoppa till sidans innehåll

Föreningsövergång


Som huvudregel gäller att en åkare under en säsong får representera endast en förening i samma disciplin. I teamåkning kan dock åkare representera fler än förening, men får under en säsong inte tävla för mer än en förening i samma åldersklass. För fullständig information hänvisas till § 107 i förbundets Tävlings- och uppvisningsregler.
 
 

Föreningsövergång sker enligt följande:

Åkare som tävlat på SM-nivå innevarande eller föregående säsong (Riksmästerskap, USM, JSM eller SM)

Anmälan om föreningsövergång ska göras till förbundet och respektive SDF under perioden 1 maj till 1 september. Anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 1 september.

Blanketten för anmälan om föreningsövergång SM, JSM, USM, RM-NIVÅ ska användas.

För åkare som tävlat på SM-nivå ges dispens för övergång utanför ovan angiven tidsperiod endast vid synnerliga skäl (t.ex. att föreningen eller sektionen läggs ned under pågående säsong). Dispensansökan skall ske skriftligen till förbundet och skälet till behovet av föreningsövergång skall anges. Beslut tas av förbundsstyrelsen efter utlåtande från Tekniska Kommittén. Handläggningstiden för dispensansökningar är 14 dagar. Förbundet informerar föreningar och SDF om anmälda övergångar.

Övriga åkare som INTE tävlat i Riksmästerskap, USM, JSM eller SM under innevarande eller föregående säsong

Övergång görs efter överenskommelse mellan berörda föreningar under perioden 1 maj till 1 september och övergången ska anmälas till berört SDF senast 1 september.

Blanketten för anmälan om föreningsövergång för övriga åkare ska användas. 

Ansökan om dispens ska göras till aktuellt SDF.  Om föreningsbytet även innebär byte av SDF ska det SDF som åkaren önskar lämna behandla dispensansökan. SDF skall informera förbundet om beslutade övergångar och dispenser.

Rekommendationer till SDF vid dispensärenden.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:38

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link